2009 US Figure Skating Championships / Cleveland OH / 19 January 2009 / Junior Dance Compulsory Dance / Group 1
Photographer -- Robert A. Walker (walker@cs.kent.edu)
Photo use policy -- http://www.cs.kent.edu/~walker/photos/photo-use
Junior Dance Compulsory Dance
Junior Dance Compulsory Dance

Anastasia Cannuscio / Colin McManus
Anastasia Cannuscio / Colin McManus

Anastasia Cannuscio / Colin McManus
Anastasia Cannuscio / Colin McManus

Anastasia Cannuscio / Colin McManus
Anastasia Cannuscio / Colin McManus

Anastasia Cannuscio / Colin McManus
Anastasia Cannuscio / Colin McManus

Anastasia Cannuscio / Colin McManus
Anastasia Cannuscio / Colin McManus

Anastasia Cannuscio / Colin McManus
Anastasia Cannuscio / Colin McManus

Anastasia Cannuscio / Colin McManus
Anastasia Cannuscio / Colin McManus

Anastasia Cannuscio / Colin McManus
Anastasia Cannuscio / Colin McManus

Anastasia Cannuscio / Colin McManus
Anastasia Cannuscio / Colin McManus

Anastasia Cannuscio / Colin McManus
Anastasia Cannuscio / Colin McManus

Maia Shibutani / Alex Shibutani
Maia Shibutani / Alex Shibutani

Maia Shibutani / Alex Shibutani
Maia Shibutani / Alex Shibutani

Maia Shibutani / Alex Shibutani
Maia Shibutani / Alex Shibutani

Maia Shibutani / Alex Shibutani
Maia Shibutani / Alex Shibutani

Maia Shibutani / Alex Shibutani
Maia Shibutani / Alex Shibutani

Maia Shibutani / Alex Shibutani
Maia Shibutani / Alex Shibutani

Maia Shibutani / Alex Shibutani
Maia Shibutani / Alex Shibutani

Maia Shibutani / Alex Shibutani
Maia Shibutani / Alex Shibutani

Maia Shibutani / Alex Shibutani
Maia Shibutani / Alex Shibutani