2009 US Figure Skating Championships / Cleveland OH / 20 January 2009 / Novice Dance Free Dance / Group 3
Photographer -- Robert A. Walker (walker@cs.kent.edu)
Photo use policy -- http://www.cs.kent.edu/~walker/photos/photo-use
Moriah Tabon / Matt Kleffman
Moriah Tabon / Matt Kleffman

Moriah Tabon / Matt Kleffman
Moriah Tabon / Matt Kleffman

Moriah Tabon / Matt Kleffman
Moriah Tabon / Matt Kleffman

Moriah Tabon / Matt Kleffman
Moriah Tabon / Matt Kleffman

Lauri Bonacorsi / Travis Mager
Lauri Bonacorsi / Travis Mager

Lauri Bonacorsi / Travis Mager
Lauri Bonacorsi / Travis Mager

Lauri Bonacorsi / Travis Mager
Lauri Bonacorsi / Travis Mager

Lauri Bonacorsi / Travis Mager
Lauri Bonacorsi / Travis Mager

Lauri Bonacorsi / Travis Mager
Lauri Bonacorsi / Travis Mager

Lauri Bonacorsi / Travis Mager
Lauri Bonacorsi / Travis Mager

Lauri Bonacorsi / Travis Mager
Lauri Bonacorsi / Travis Mager

Lauri Bonacorsi / Travis Mager
Lauri Bonacorsi / Travis Mager

Lauri Bonacorsi / Travis Mager
Lauri Bonacorsi / Travis Mager

Lauri Bonacorsi / Travis Mager
Lauri Bonacorsi / Travis Mager

Lauri Bonacorsi / Travis Mager
Lauri Bonacorsi / Travis Mager

Lauri Bonacorsi / Travis Mager
Lauri Bonacorsi / Travis Mager

Lauri Bonacorsi / Travis Mager
Lauri Bonacorsi / Travis Mager

Lauri Bonacorsi / Travis Mager
Lauri Bonacorsi / Travis Mager

Lauri Bonacorsi / Travis Mager
Lauri Bonacorsi / Travis Mager

Lauri Bonacorsi / Travis Mager
Lauri Bonacorsi / Travis Mager