Kent OH / 29 September 2012
Photographer -- Robert A. Walker (walker@cs.kent.edu)
Photo use policy -- http://www.cs.kent.edu/~walker/photos/photo-use
Pufferbelly & Kent Heritage Park
Pufferbelly & Kent Heritage Park
Kent Heritage Park
Kent Heritage Park
Pufferbelly & Kent Heritage Park
Pufferbelly & Kent Heritage Park
Cuyahoga River from Kent Heritage Park
Cuyahoga River from Kent Heritage Park
Star of the West Mill
Star of the West Mill
Kent Heritage Park
Kent Heritage Park